Inici »

Autònoms PIMEC

Autònoms PIMEC

Una part important de l'economia del nostre país es fonamenta en la iniciativa emprenedora dels autònoms. Homes i dones que converteixen les seves il·lusions en projectes empresarials, que  s'autoocupen i creen llocs de treball per a altres persones. A Catalunya el col·lectiu dels autònoms està format per més de 500.000 persones. Així doncs, no dubtem a afirmar que l'empresa que més ocupació crea a Catalunya es diu “AUTÒNOMS”.

Les condicions de desprotecció en què els autònoms porten a terme la seva activitat empresarial ha estat objecte de les reivindicacions de la nostra organització. En el seu moment, Autònoms PIMEC, amb el suport d'una estratègia d'aliances a l'Estat espanyol, va influir de manera significativa en el canvi legislatiu que ha suposat l'aprovació pel Parlament de l'Estat de la Llei 20/2007 de l'Estatut del Treball Autònom i de totes les normes que el desenvolupen, tant d'àmbit estatal com autonòmic. Les novetats més significatives són les que es deriven de la protecció social de l'autònom, com ara les que fan referència a incapacitat i al cessament forçós de l'activitat.

Finalment, però no menys important, a Autònoms PIMEC ens centrem a aportar-vos solucions que us facin més competitius en l'entorn econòmic actual.

Ara, en temps de crisi, els governs s'adonen de la importància del nostre col·lectiu, perquè l'autònom té un gran valor, perquè crea riquesa, és agosarat, genera ocupació.

Fem sentir entre tots la veu de l'autònom.

Joan Alarcón
President d'Autònoms PIMEC

Dos són els objectius principals de la nostra organització. D'una banda, defensar els interessos dels autònoms davant les administracions i la societat en general. Per això creiem que és molt important sumar esforços amb una associació de persones i col·lectius potent, sense que això resti significat al tarannà d'independència que defineix l'activitat de l'autònom.

De l'altra, i per contribuir a la competitivitat i al creixement dels vostres negocis, volem ser facilitadors de l'activitat empresarial posant al vostre abast eines i serveis:

  • Per gestionar més  eficaçment el vostre negoci
  • Per donar-vos cobertura social i de futur
  • Per desenvolupar les habilitats de gestió empresarial
  • Per accedir a la formació que necessiteu
  • Per fer de les solucions tecnològiques un trampolí de consolidació i creixement dels vostres negocis. Internet, les xarxes socials i la tecnologia mòbil són els grans aliats de l'autònom d'avui.

Finalment, ens fixem com a objectius la cooperació entre autònoms, convençuts que les aliances estratègiques entre emprenedors són una aposta guanyadora en l'entorn global actual.

 

BENVINGUDA - Autònoms

Autònoms PIMEC

DADES DE CONTACTE

Autònoms PIMEC
Barcelona - Viladomat, 174 (08015)
Tel. 93 496 45 00 - Fax 93 496 45 01
Correu electrònic: autonoms@autonomspimec.org

LOCALITZACIÓ

PIMEC - Viladomat, 174, 08015 Barcelona - Tel. 93 496 45 00