Vallès Oriental

Vallès Oriental

La delegació territorial de PIMEC al Vallès Oriental va començar les seves activitats al febrer de 2005 a Granollers, amb la missió de representar i defensar els interessos i valors de la pime, els autònoms i el comerç davant la societat en general, i de contribuir activament al seu creixement i a la millora de la seva competitivitat. Les accions dutes a terme fins avui ens han situat com la principal associació empresarial més representativa del món econòmic i empresarial de la comarca, amb una massa associativa que ja supera en 1/3 les pimes i gremis establerts al territori. 

Aquesta delegació és un punt de trobada per compartir inquietuds i iniciatives de tots aquells que volem treballar per les pimes de Catalunya.

Us encoratgem a participar i a integrar-vos a la nostra patronal, amb l’ànim d’establir les sinergies conjuntes que ens permetin ser un referent d’opinió i acció davant l’Administració i els mitjans de comunicació en general, en defensa dels interessos que ens uneixen.


Vallès Oriental

Vicenç Paituví
President de PIMEC Vallès Oriental

  • Actuar com a interlocutors amb les diferents administracions locals i sindicals.
  • Donar suport als col·lectius d’emprenedors, comerciants i gremis de la comarca.
  • Millorar la competitivitat de les pimes establertes al territori.
  • Desenvolupar accions de millora d’infraestructures en els polígons industrials.
  • Promoure la formació en les diferents àrees de gestió empresarial, com ara habilitats directives, control financer, màrqueting, vendes, RRHH i xarxes socials.
  • Establir col·laboracions amb el món del coneixement (centres universitaris i tecnològics, escoles professionals) per fer arribar la formació especialitzada al teixit empresarial.
  • Continuar essent referència en totes aquelles accions de desenvolupament econòmic territorial que repercuteixin en benefici del món empresarial.
Entre moltes de les activitats que fem des de PIMEC Vallès Oriental, destaquem les accions següents del 2012:


Jornada sobre les necessitats de millora de les infraestructures catalanes

Hemorganitzat a Granollers una jornada que, sota el títol “Les infraestructures a Catalunya, previsions de desenvolupament al Vallès Oriental”, va comptar amb la participació del llavors conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, i del president de PIMEC, Josep González. El conseller va admetre el dèficit d’infraestructures que pateix la comarca, i va assenyalar que aviat es posaria data per solucionar el problema de les vies que afecten Catalunya i el Vallès Oriental i que depenen dels pressupostos estatals. Entre les prioritats va esmentar el desdoblament de la línia Nord Barcelona-Puigcerdà, l’avançament de les obres del quart cinturó viari, l’impuls del Corredor Mediterrani i les millores a Rodalies. El conseller també va recalcar la impossibilitat de fer el túnel de la Conreria sense peatge.

 

Per la seva banda, Josep González va defensar les petites i mitjanes empreses assenyalant que “necessiten una xarxa d’infraestructures eficient que els permeti optimitzar costos per poder competir en millors condicions en els mercats globals”. L’acte va aplegar més d’un centenar d’empresaris i va comptar amb la presència de l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, i del president del Consell Comarcal, José Orive.

Jornada Jornada

Entrega del Manifest en contra de la nova regulació d’horaris comercials a l’alcalde i a la regidora de Comerç de Granollers

PIMEC Comerç ha entregat un manifest a l’alcalde i a la regidora de Comerç de Granollers, junt amb totes les associacions de comerciants de la ciutat. En el document esrebutja frontalment la proposta del Ministeri d’Economia i Competitivitat, ja que es considera un atac contra el comerç de proximitat, propi de Catalunya, i envaeix les competències de la Generalitat en matèria de comerç i turisme. Creiem que el Govern central ha actuat sense tenir en compte les realitats de cada comunitat autònoma i del sector. A més, des de PIMEC s’ha considerat que, com que la renda disponible de les famílies és la mateixa, això pot comportar que el consum quedi més repartit en bé de les grans superfícies, que són les úniques que podran ampliar l’horari comercial.

ManifestDADES DE CONTACTE

Vallès Oriental
Avgda. Sant Julià, 1 Edifici TILMA despatx 18 - 08400 - Granollers
Tel. 93 860 44 55 - Fax 93 870 53 25
Correu electrònic: pimec.vallesoriental@pimec.org

PIMEC - Viladomat, 174, 08015 Barcelona - Tel. 93 496 45 00